Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pollenmængden er steget

I Københavnsområdet er mængden af pollen steget markant siden 1977.

For eksempel er den årlige mængde af birkepollen i løbet af en pollensæson steget med 373% fra 1977 til 2000. Den årlige mængde ellepollen i samme periode er steget med 356%, hassel med 155% og græs med 86%.

Derimod er mængden af bynkepollen i løbet af en pollensæson faldet med 18% fra 1977 til 2000, hvilket er vanskeligt at give en fornuftig forklaring på. Det kan skyldes, at der er bygget boliger og anlagt parker m.m. i og omkring Storkøbenhavn i løbet af de 30 år, og derfor er der færre brakmarker og landbrugsjord, hvor bynken kan vokse.

Årsagen til den voldsomme stigning i mængden af pollen kan være de generelt stigende temperaturer og milde vintre op gennem 90'erne. Dog er det nok nærmere et resultat af ændring i arealanvendelse til mere bebyggelse omkring Storkøbenhavn og det faktum, at træerne jo også er vokset i denne 30 årige periode.

Til eksempel ligger Danmarks største samlede birkeskov på Amager; Pinseskoven og Fasanskoven. Disse træer er vokset gennem de sidste 30 år både i antal og størrelse, og dermed stiger pollenproduktionen også.

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs mere:

 

GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Læs vores guide om pollen og høfeber


Video: Sådan måler vi pollen

Se processen bag vores pollentællinger


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde via sms

Send en SMS med teksten 'Pollen' til 1999 - så støtter du Astma-Allergi Danmarks arbejde med 50 kr.

Klik her for at læse om andre støttemuligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin