Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Færre pollen i Jylland

Klima og landskab

Dagens Pollental for pollen fra træer er ofte lavere for Viborg end for København. Det gælder især for pollen fra birk. Den mest umiddelbare forklaring er, at vi i Danmark hovedsagelig har vestenvind og forskelle i landskab. Heden ligger vest for Viborg, og pollen herfra hører ikke til de allergirelevante arter, som Astma-Allergi Danmark oplyser til medierne.

Samtidig er der langt færre træer på heden. Den tydelige forskel på vestenvind og østenvind ser vi i birkepollensæsonen. Når vi har østenvind kan antallet af birkepollen i Viborg nå de samme højder som for København.

I København kommer en stor del af birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkeskove på det fredede Vestamager. Ifølge undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet bidrager birketræer i haver, parker og andre grønne områder i København med en cirka lige så stor mængde pollen, som den der kommer til hovedstaden med luften fra Midt- og Vestsjælland.

En del birkepollen kommer også lejlighedsvis til hovedstaden med luften fra bl.a. Polen og Tyskland.

Læs mere på siden: mange birkepollen i København.

Nedbør

En anden årsag til de store forskelle i Dagens Pollental mellem Øst- og Vestdanmark er, at det regner ca. 20% mere i Midt- og Østjylland end i Østdanmark. Når det regner, bliver pollen vasket ud af luften og falder til jorden.

Ved let regn - mindre end 1mm pr. time - bliver pollen dog blot slået i stykker, og allergener fra pollenets overflade og indre bliver frigivet til luften. Derfor kan du godt have symptomer på din pollenallergi selv om Dagens Pollental for fx birkepollen er lavt. Årsagen er de frie allergene stoffer i luften.

 

Kilde: Astma-Allergi Danmark
Årlige summer af de daglige pollenmålinger for birk 1996-2010.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs mere:

 

GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Læs vores guide om pollen og høfeber


Video: Sådan måler vi pollen

Se processen bag vores pollentællinger


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin