Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bynke-ambrosie

Arten bynke-ambrosie, der oprindeligt kommer fra Nord Amerika, er en søster til bynken.

På engelsk hedder den ragweed og på latin Ambrosia artemisiifolia L. Den gror ligesom bynken langs veje og togbaner, på byggetomter og brakmarker.

Men i forhold til pollenallergi er pollen fra bynke-ambrosie værre. På en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, er bynke nummer 4, mens bynke-ambrosie er nummer 5.

Pollen fra bynke-ambrosie er dermed lige så allergene som birkepollen. Planten har ligesom bynken små uanseelige blomster. En enkelt plante kan producere millioner af pollen og mange tusinde frø. De mest sensitive personer vil opleve symptomer ved koncentrationer på blot 5-10 pollen pr. m3 luft.

Blomstrende bynke-ambrosie (venstre) og bynke-ambrosiepollen. Kilde: Colorbox (tv.) og Astma-Allergi Danmark.

Skyld i astma-anfald og flere pollenallergikere

Forskere mener, at pollen fra bynke-ambrosie er skyld i omkring halvdelen af de astma-anfald, som folk oplever, der hvor planten gror og spreder pollen. I områder, hvor planten indvandrer, har man registreret, at op mod 12 % af befolkningen udvikler allergi over for pollen fra bynke-ambrosie.

Første gang Astma-Allergi Danmark observerede mange bynke-ambrosie pollen i fælden i København var i 1999. Siden har vi næsten hvert år i august eller september registreret pollen fra planten både i København og i Viborg. Brug vores interaktive pollengrafer til at se statistik over bynke-ambrosiesæsonen de sidste fem år.

Vi har en lille bestand af planter i nordsjælland, som stammer fra frø, der bl.a. er kommet hertil med importerede frøblandinger til at fodre fugle med. Planten er også registreret andre steder i landet senest i Sønderjylland. Biologer mener nu, at planten er i stand til at danne levedygtige frø i Danmark. Endvidere er planten på Naturstyrelsens liste over invasive arter.

I Sverige i Göteborg har man også en voksende bestand af bynke-ambrosie.

Her kan du læse vores guide: Bynke-Ambrosie - en uønsket allergiplante i din have

Du kan downloade pjecen ved at trykke på pilen i det øverste venstre hjørne.

Fund af bynke-ambrosien

Mange af de bynke-ambrosiepollen vi ser i Danmark kommer sandsynligvis hertil med vinden fra Øst- og Centraleuropa. Afhængig af vejr- og vindforhold kommer de helt fra Ungarn, Rumænien, Serbien eller Kroatien, hvor det er sæson for bynke-ambrosie i august og september.

Hvis du finder planten, anbefaler vi, at du rykker den op og kommer den i en sæk til forbrænding – uanset hvor du finder den. Du skal ikke smide den på kompostbunken, da det let kan sprede frøene. Husk at bruge handsker, for saft fra planten kan give allergiske reaktioner.

Ny lovgivning

De sidste tre vintre har Plantedirektoratet undersøgt vildtfugle-foderblandinger for frø
fra bynke-ambrosie. Testen i 2009 viste et fald i forhold til de foregående år, men ca.
halvdelen af fuglefoderet i Danmark indeholder stadig frø fra bynke-ambrosie, trods
forsøg det seneste år på at få producenterne til at undlade import.

I efteråret 2010 vedtog EU-kommissionen et tillæg til direktiv 2002/32/EC om, at
foder med indhold af uformalet korn og frø maksimalt må indeholde 50mg frø af
bynke-ambrosie per kg foderblanding. Direktivet træder i kraft 1/1 2012.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs mere:

 

GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Læs vores guide om pollen og høfeber


Video: Sådan måler vi pollen

Se processen bag vores pollentællinger


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Planteguide - app

Brug vores app PlanteGuide til at blive klogere på naturen omkring dig.

Du finder appen i App Store.

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde via sms

Send en SMS med teksten 'Pollen' til 1999 - så støtter du Astma-Allergi Danmarks arbejde med 50 kr.

Klik her for at læse om andre støttemuligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin