Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tabletter til høfeber

Høfebersymptomer behandles ofte med tabletter, der indeholder antihistamin.

I nogle tilfælde er tabletbehandling med antihistamin og lokalbehandling i næse eller øjne ikke nok, og lægen kan vælge at tilbyde dig en kort kur med binyrebarkhormontabletter eller at opstarte allergivaccination.

Tabletter med antihistamin

Der findes en lang række forskellige antihistamintabletter, og virkningstiden for de forskellige produkter af antihistamintabletter er forskellig.

Har du kun kort brug for antihistamins virkning, findes der præparater, der kun virker i nogle timer. Hvis du bruger antihistamintabletter dagligt over en længere periode, vil det være mest hensigtsmæssigt at vælge et præparat, der virker en hel dag.

Det vil ofte være nødvendigt i samråd med lægen at prøve sig frem for at finde det præparat, der virker bedst på dig. Nogle oplever, at antihistaminer kan virke sløvende. Vær opmærksom på at en ubehandlet eller ikke-velbehandlet høfeber også kan give træthed. Tal evt. med lægen, om du skal forsøge at anvende en anden antihistamintablet med et andet indholdstof. Eller om du skal behandle lokalt med øjendråber og næsespray.

Antihistamin findes også som mikstur.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Andre tabletter

Tabletter med binyrebarkhormon

I nogle tilfælde er tabletbehandling med antihistamin og lokalbehandling med steroid eller antihistaminer i næse eller øjne ikke nok til, at du kan leve en tålelig hverdag uden høfebersymptomer.

Lægen kan vælge at tilbyde dig binyrebarkhormoner - altså steroid - som en kort kur med dagligt tabletbehandling.

Ved kortvarig og sjælden behandling med steroid ses sjældent alvorlige bivirkninger. Ligesom der ved lokalbehandling, hvor stoffet optages af slimhinden lokalt, fx næsespray med steroid eller inhalationssteroid ved astma, ikke ses alvorlige bivirkninger under normale omstændigheder.

Ved længere tids brug af binyrebarkhormon, som tabletter eller injektion, skal man være opmærksom på, at der kan forekomme alvorlige bivirkninger, som fx osteoporose eller diabetes. Tal med din læge, hvis du er i tvivl, om du er i risiko for bivirkninger.

Tabletter med leukotrien-antagonist

Personer med astma, der bruger tabletter med leukotrien-antagonist, kan også opleve, at de giver symptomlindring af høfeber.
De hyppigste bivirkninger er mavesmerter og hovedpine.

Tabletter som allergivaccination/immunterapi

Det er muligt at blive vaccineret over for træpollen (birk, el, avnbøg, bøg, eg, hassel), græspollen og husstøvmider med en smeltetablet, som man dagligt lægger under tungen. Ved allergivaccination tilfører man kroppen en standardiseret mængde af det stof (allergenet), der udløser allergien. På den måde påvirkes immunsystemets tolerance over for det aktuelle allergen, og for de fleste betyder det, at de oplever færre eller ingen symptomer

For tabletterne gælder, at tabletten skal tages én gang dagligt og første tablet skal altid indtages hos en læge med erfaring i allergiske sygdomme. Herefter skal man fortsætte med at tage tabletten hver dag hele året i tre år.

Ved allergi over for træpollen og/eller græs, bør vaccinationen indledes senest 16 uger før den forventede start på pollensæsonen. Hvis behandlingen opstartes de 16 uger før sæsonen, kan man forvente en effekt på symptomerne allerede i den første sæson. Oplever man herefter ingen effekt i løbet af første sæson, kan det være relevant at drøfte behandlingen med lægen.

Tilsvarende bør man drøfte behandlingen mod husstøvmideallergi med lægen, hvis der ikke er effekt efter et års behandling.

Bivirkninger ved tabletbehandlingen er hyppige, men oftest milde til moderate. Lokale gener i mundhulen, herunder kløe forekommer ofte. For de flestes vedkommende fortager bivirkningerne sig efter nogle minutter til timer, og de vil som regel primært forekomme i starten af behandlingen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin