Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pollenmålingens historie

Den Aerobiologiske Gruppe

Interessen for at tælle luftens indhold af pollen og sporer i Danmark samlede i 1977 en gruppe, der fik navnet "Den Aerobiologiske Gruppe". Det var fagfolk med meget forskellig baggrund og uddannelse inden for fx biologi, meteorologi og sundhed.

Fælles for gruppens medlemmer var deres interesse for luftbårne partikler. For eksempel pollen og svampesporer, der kan fremkalde sygdomme hos mennesker. Den interesse hører naturligt sammen med de klimatiske og meteorologiske forhold, som har betydning for luftens indhold af partikler.

Gruppen var tilknyttet Astma-Allergi Danmark (tidl. Astma-Allergi Forbundet), der siden 1977 har stået for at indsamle og registrere luftens indhold af pollen og svampesporer i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut. Den første pollenfælde blev opstillet på taget af DMI i København, og i 1978 kom pollenfælden på Viborg sygehus til. Det første "Dagens Pollental" blev offentliggjort i radio og presse i 1979.

I 1981 startede Dagens Pollenvarsling for København for birk, græs og bynke. I 1983 kom denne pollenservice også til at gælde for Viborg.

Indtil 1986 var en stor del af arbejdet baseret på frivillige og finansieret gennem private midler. I 1986 overgik pollenmålingerne til offentlig finansiering og er i dag delvist dækket af midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Pollenarbejdet er siden blevet professionaliseret af Astma-Allergi Danmark i samarbejde med DMI.

Målestationer

Der er i årenes løb foretaget pollenmålinger flere steder. Således blev der indsamlet data fra Nykøbing Falster og Nykøbing Mors i perioden 1979 – 1983 og i Odense fra 1981 – 1991. Derudover er der i perioder også indsamlet data i Aarhus, Roskilde, Skrydstrup, Haderslev, Thorshavn og Nuuk. I dag har vi to pollenfælder fast i Viborg og København.

Samarbejde og forskningsprojekter

I 2020 udføres i samarbejde med Aarhus Universitet en målekampagne, hvor der indsamles pollen- og sporedata forskellige steder i landet, som kan bruges til at undersøge regionale variationer i pollen- og sporebelastningen.

Kampagnen har målestationer på taget af Esbjerg Rådhus (i samarbejde med Esbjerg Kommune), Roskilde sygehus (i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling), Ålborg baggrundsmålestation (AU, ENVS) og Odense Rådhus (i samarbejde med Odense Kommune).

 

Målet er, at projektet bidrager med data og viden, som på sigt kan omsættes til gavn for danskere med pollenallergi. Målekampagnen kan for eksempel bruges til at validere, om forskellige modeller kan bruges til at estimere pollenniveauerne lokalt og til fremadrettet give et bedre billede af danskernes polleneksponering.

I dag samarbejder Astma-Allergi Danmark desuden med it-firmaet Miracle, som har udviklet en helt ny femdøgnsprognose for pollen. Den nye teknologi er baseret på machine learning, som er en teknik inden for kunstig intelligens. Det betyder, at det er lykkedes at kombinere historiske pollen- og vejrdata med aktuelle prognoser, der via avancerede algoritmer kan forudsige mængden af pollen fem døgn ud i fremtiden.

Pollenprognosen er lige nu i betatest, hvilket betyder, at funktionen er tilgængelig i appen Dagens Pollental, men stadig er under udvikling.

Pollenkalendere og data

Resultatet af pollentællernes arbejde med at måle og registrere pollen bliver statistisk bearbejdet og danner grundlag for Pollenkalenderen. Den første udgave kom i 1990, den seneste udgave kom i 2010. Endvidere bliver vores pollendata brugt i diverse danske og udenlandske videnskabelige artikler.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde via sms

Send en SMS med teksten 'Pollen' til 1999 - så støtter du Astma-Allergi Danmarks arbejde med 50 kr.

Klik her for at læse om andre støttemuligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin