Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvad er Aerobiologi?

Aerobiologi er en videnskabelig gren af faget biologi. Den handler om, hvordan luftbårne organismer eller biologisk materiale bliver spredt med vinden.

Aeorobiologi har fokus på kilden, udslip til atmosfæren, spredning, afsætning og udvaskning samt organismens eller det biologiske materiales betydning for vores helbred.


Nogle af de organismer eller partikler, der er i luften: 

  • Pollen
  • Svampesporer
  • Bakterier
  • Virus
  • Plantedele
  • Insektdele
  • Fækalier fra mider
  • Partikler fra hud.

Astma-Allergi Danmark måler luftens indhold af pollen og svampespore, men aerobiologiske studier kan inkludere meget andet end det. Det kan fx være virus, bakterier eller urinproteiner fra laboratorium eller landbrugsdyr og industrielle processer.

Aerobiologi er knyttet til mange fagområder, fx retsmedicin, klassiske botaniske discipliner og ikke mindst allergologi. Allergologi er læren om allergi og astma. Med andre ord et et fagområde indenfor lægeverden, som omfatter forebyggelse, diagnose og behandling af personer med astma og allergi.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs mere:

 

GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Læs vores guide om pollen og høfeber


Video: Sådan måler vi pollen

Se processen bag vores pollentællinger


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde via sms

Send en SMS med teksten 'Pollen' til 1999 - så støtter du Astma-Allergi Danmarks arbejde med 50 kr.

Klik her for at læse om andre støttemuligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin