Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Længere Pollensæson

Det varmere klima har allerede store konsekvenser i forhold til planternes udbredelse og pollensæson.

I dag starter pollensæsonen for træerne i gennemsnit tre uger tidligere end i 1977, hvor de første pollentællinger blev en realitet. For træarterne el og hassels vedkommende er sæsonstart helt op til fem-seks ugere tidligere.

Desuden er mængden af pollen øget markant for bl.a. birke- og græspollen, og vi ser en tendens til flere dage med meget høje Pollental.

Verden bliver varmere

FNs klimapanel forventer en stigning i temperaturen for Skandinavien på mellem to-fire grader frem mod år 2100. Forskerne spår, at vi i år 2050 i Danmark vil have samme klima, som der er nu i Midteuropa. Det vil få store konsekvenser for planternes vækst og udbredelse.
Vi ser allerede nu, at plante- og dyrearter har flyttet deres udbredelsesområder mod højere breddegrader og til højere niveauer i bjergområder. For eksempel er trægrænsen rykket 200 meter i Norge. Det betyder, at fx birk nu gror 200 m højere oppe i fjeldet end tidligere.

Længere pollensæson

Det varmere klima forventes at øge planternes vækstsæson med to måneder. Dermed vil vi også få en længere pollensæson pga. tidligere start af blomstring for hassel. I den anden ende af pollensæsonen vil visse græsser og den invasive art - bynke-ambrosie - blomstre ind i oktober.
Vi skal regne med, at sommerperioden bliver varmere og tørrere, mens vinterperioden bliver mildere og mere fugtig. Det vil få alvorlige konsekvenser for vegetationen. Nogle arter vil øge deres vækst og produktion, mens andre arter vil få svært ved at tilpasse sig.

For eksempel mener forskere, at grå-el vil blive et mere udbredt træ i Danmark, og samtidig vil flere invasive arter få mulighed for at etablere sig. En af de alvorlige pollentrusler er pollen fra bynke-ambrosien.

Hvad er en invasiv art?

En invasiv art er en ikke hjemmehørende art, hvis introduktion og /eller spredning truer den biologisk mangfoldighed. En introduceret art der etablerer sig i naturen og fortrænger hjemmehørende arter.

Nye pollentyper

Bynke-ambrosie har stærkt allergifremkaldende pollen og planten frygtes at sprede sig og få fodfæste i Danmark i takt med klimaændringerne. Planten er stadig sjælden i Danmark, men ses ofte, hvor der er fodret vilde fugle. Planten er en enårig urt og kan hurtig tilpasse sig det klima vi har nu. Bynke-ambrosie er en invasiv art ligesom dræbersnegle og giver store problemer med pollenallergi i Central- og Sydeuropa.

Hvis klimaet ændrer sig som forudsagt af FNs klimapanel, så bliver platan et mere almindeligt plantet træ i byerne. Platan er allerede et populært dyrket træ i mange parker, haver og som vejtræ i byer, fordi platan er tolerant overfor luftforurening. Faktisk er 10 % af Københavns vejtræer i dag plataner.
Urten Parietaria eller på dansk 'springknap' fra nældefamilien kan på sigt blive et pollenproblem. Parietaria forventes at etablere sig i Sydskandinavien, hvis klimaet ændrer sig som forudsagt.

Dertil kommer flere skadedyr, storme og brande. Skadedyr kan udradere en hel art fx elm. Storme og skovbrande ødelægger skovområder, og det åbne land kan koloniseres af birk, poppel, pile-arter og grå-el. Endelig vil vi se ændrede mønstre i fx vindforhold, der kan give mere transport af pollen fra andre lande til Danmark – fx birkepollen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs mere:

 

GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Læs vores guide om pollen og høfeber


Video: Sådan måler vi pollen

Se processen bag vores pollentællinger


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde via sms

Send en SMS med teksten 'Pollen' til 1999 - så støtter du Astma-Allergi Danmarks arbejde med 50 kr.

Klik her for at læse om andre støttemuligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin