Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Klimaforandringer og allergi

Har du også spekuleret på, hvad klimaændringer kan få af konsekvenser for dig som astmatiker eller allergiker?

 
Øget luftforurening, hedebølger, oversvømmelser, højere ozon-koncentration i luften, ændret udbredelse af potentielt allergene planter, øget skimmelvækst og forekomst af husstøvmider, ændring i sygdomsmønstre samt meget mere. Det er blot nogle af de klimakonsekvenser, der venter forude.

Og desværre kan klimaændringerne meget vel betyde, at folk med astma, rhinitis, KOL og andre luftvejsinfektioner risikerer at blive hårdere ramt. Hvor mange der kommer til at blive påvirket afhænger af udviklingen i det enkelte område, samt i den enkelte persons følsomhed.

Luftforurening

Det er endnu usikkert om klimaændringer vil betyde en øget luftforurening generelt. Nogle af de processer, som bidrager til ændringerne (f.eks. skovafbrænding) har betydning lokalt, men den mere generelle betydning er stadig uvis. Får det en betydning er det dog sikkert, om øget luftforurening vil påvirke personer med lungesygdomme og give øget risiko for lungekræft.

Det forventes dog, at klimaændringerne vil påvirke ozon-koncentrationen i luften.

Konsekvensen er, at en øget mængde ozon kan føre til reduceret lungefunktion, forværring af luftvejssygdomme, øget hospitalsindlæggelser og måske flere dødsfald.

Øget nedbør og oversvømmelser

Øget nedbør og oversvømmelser kan resultere i højere forekomst af fugtighed i bebyggelser. Det påvirker indeklimaet og giver gode vækstbetingelser for både skimmelsvamp og husstøvmider. 

Konsekvensen er flere luftvejsgener og dermed flere allergikere.

Flere tordenstorme

Klimaændringerne forventes at give anledning til en øget forekomst af tordenstorme.

Konsekvensen: Undersøgelser viser, at der i tordenvejr kan forekomme en betydelig forøgelse af antallet af personer med astmaanfald. Det sker især, når pollenkoncentrationen har været høj flere dage inden tordenvejret.

Hedebølge

Ved høje temperaturer øges risikoen for sygdomsforværring og død. Eksempelvis hedeslag, som kan være en livstruende tilstand. Risikoen er størst hos ældre og personer med kronisk sygdom.

Infektionssygdomme

Klimaændringer kan i få tilfælde have en positiv indvirken på luftvejssygdomme. For et varmere klima kan betyde, at vi opholder os mere udenfor, og det vil i vinterperioderne give færre luftvejsinfektioner, og dermed færre infektionsrelaterede dødsfald i vinterhalvåret.

Specielt i dagsinstitutioner vil dette kunne mindske spredning af smitsomme sygdomme, især luftvejsinfektioner.

Derudover vil et varmere klima også betyde, at vi alle får mere sollys, hvilket igen betyder, at vi alle får mere D-vitamin. D-vitamin er kendt for at styrke immunforsvaret, og vil dermed kunne have en positiv effekt på folks helbred generelt.

Pollen og planter

Med varmere temperaturer følger en længere pollensæson. Allerede i dag ser vi, at pollensæsonen begynder tidligere, og med tiden vil den formentlig også slutte senere. Samtidig vil den totale mængde pollen stige, og der vil komme flere dage med meget høje pollental.

Endvidere kan klimaforandringerne føre til en ændring i vegetationen. Nye planter vil rykke ind i Danmark, og imellem dem vil være planter, der er stærkt allergifremkaldende. Der er allerede fokus på den stærkt allergifremkaldende bynke-ambrosie, men andre planter kan også komme til at volde allergikere store problemer. 

Endelig vil et varmere klima også få betydning for øget transport af pollen med vinden fra andre lande til Danmark. Alt i alt vil det betyde flere symptomer hos allergikere, og at flere vil udvikle allergi.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Læs mere:

 

GUIDE: Værd at vide om pollen og høfeber

Læs vores guide om pollen og høfeber


Video: Sådan måler vi pollen

Se processen bag vores pollentællinger


Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde via sms

Send en SMS med teksten 'Pollen' til 1999 - så støtter du Astma-Allergi Danmarks arbejde med 50 kr.

Klik her for at læse om andre støttemuligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin