Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Hvorfor støtte os

I dag:

  • ca. 1.000.000 danskere lider af høfeber
  • ca. 300.000 danskere lider af astma
  • Hvert femte barn i Danmark lider af børneeksem
  • Hver tiende dansker lider af kontakteksem
  • Mere end 5 % af alle danskere har fødevareallergi

I fremtiden...

Varsler Statens Institut for Folkesundhed markante stigninger. Situationen bliver med andre ord kun værre, hvis ikke der handles nu.

Vi er afhængige af dig

Astma-Allergi Danmark er en privat forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for dig, dine pårørende eller andre der er berørt af sygdommene.

Vi modtager kun ganske få offentlige tilskud, og vores arbejde er derfor helt afhængig af, at vi har medlemmer og interesserede, der støtter vores sag.

Når du støtter Astma-Allergi Danmark er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde med bl.a. pollentallet, med at undgå unødvendige og allergifremkaldende kemi i forbrugerprodukter (Den Blå Krans) og med at give personlig og gratis rådgivning til alle.

Web Content Display Web Content Display

Nye fradragsregler

Du kan fra 1. jan. 2012 trække hele dit bidrag fra i skat, og ikke kun beløb på over 500 kr. som det hidtil har været.


Vi takker for din støtte!


Web Content Display Web Content Display