Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pollenmængden er steget

I Københavnsområdet er mængden af pollen steget markant siden 1977.

For eksempel er den årlige mængde af birkepollen i løbet af en pollensæson steget med 373% fra 1977 til 2000. Den årlige mængde ellepollen i samme periode er steget med 356%, hassel med 155% og græs med 86%.

Derimod er mængden af bynkepollen i løbet af en pollensæson faldet med 18% fra 1977 til 2000, hvilket er vanskeligt at give en fornuftig forklaring på. Det kan skyldes, at der er bygget boliger og anlagt parker m.m. i og omkring Storkøbenhavn i løbet af de 30 år, og derfor er der færre brakmarker og landbrugsjord, hvor bynken kan vokse.

Årsagen til den voldsomme stigning i mængden af pollen kan være de generelt stigende temperaturer og milde vintre op gennem 90'erne. Dog er det nok nærmere et resultat af ændring i arealanvendelse til mere bebyggelse omkring Storkøbenhavn og det faktum, at træerne jo også er vokset i denne 30 årige periode.

Til eksempel ligger Danmarks største samlede birkeskov på Amager; Pinseskoven og Fasanskoven. Disse træer er vokset gennem de sidste 30 år både i antal og størrelse, og dermed stiger pollenproduktionen også.

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin