Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fakta om bynke-ambrosie

Bynke‐ambrosie og allergi

 • Op mod en million danskere har i dag allergi over for pollen. Med bynke‐ambrosie vil det tal givetvis stige. Det anslås, at planten kan forårsage over 100.000 nye allergitilfælde samt forlænge pollensæsonen for mange, der i forvejen har allergi over for andre pollen.
   
 • Pollen fra bynke‐ambrosie er stærkt allergifremkaldende, de er i den værste kategori ligesom birkepollen.
   
 • Planten blomstrer i september/oktober og kan forlænge den danske pollensæson med op til to måneder.
   
 • I et større europæisk studie havde 19,8 procent blandt allergipatienter fra Odense Allergicenter positiv priktest overfor bynke‐ambrosie.
   
 • Symptomerne på allergi over for bynke‐ambrosie er høfeber og astma. Kontakt med planten kan give hudirritation.
   
 • I Europa er der i dag 4 millioner med allergi over for bynke‐ambrosie. I USA har 29 millioner allergi over for pollen fra planten.
   
 • I Schweiz er 12 procent af befolkningen allergisk over for pollen fra planten, hvor den vokser og 25 procent af alle schweizere med pollenallergi får astma af planten.
   
 • Forskere mener, at bynke‐ambrosie er skyld i halvdelen af de astmaanfald, som folk oplever der, hvor planten gror i Centraleuropa.
   
 • Bynke‐ambrosie blev første gang fundet i de danske pollenfælder i 1999. Siden har der næsten hvert år været pollen både i fælden i København og Viborg.

Selve planten

 • Bynke‐ambrosie, der hedder Ambrosia artemisiifolia L. på latin, tilhører kurvblomstfamilien og til slægten henføres 23 andre arter. Bynke‐ambrosie ligner lidt grå‐bynke, der er en kendt plante i vejsider og på brakmarker i Danmark.
   
 • Bynke‐ambrosie er ligeledes en ukrudtsplante og vokser hyppigt på agerjord, affaldspladser og nhaver i Midt‐ og Østjylland samt på øerne.
   
 • Bynke‐ambrosie bliver godt en meter høj og kendes på sine bregneagtige blade og mange, tætte blomsterstande, der ligner grågrønne musehaler. Den blomstrer i september og oktober.
   
 • Første gang bynke‐ambrosie blev registreret i Danmark var for ti år siden i Nordsjælland. Nu er der meldinger om planten fra flere steder i landet.
   
 • Bynke‐ambrosie er kommet til Danmark gennem transport af jord og i fuglefrø. Fuglefrø kan sorteres, men det bliver ikke rutinemæssigt gjort i dag.
   

Udbredelse

 • Bynke‐ambrosie er i dag meget udbredt i Slovakiet, Kroatien, Ungarn, Serbien, Slovenien og Tjekkiet.
   
 • Den breder sig i Østrig, Norditalien, Frankrig, Schweiz og Tjekkiet.
   
 • Planten er også fundet i Polen, Tyskland og Sverige.
   
 • Pollen fra planten kan ligesom pollen fra birk spredes med vinden over store afstande.
   
 • Bynke‐ambrosie stammer oprindeligt fra Nordamerika.
   

Bynke‐ambrosie og den danske natur

 • Bynke‐ambrosie er en enårig plante og overlever derfor fra år til år som frø. Ved at fjerne planten kan man sikre, at den ikke frøspreder sig til nye områder næste år.
   
 • Bynke‐ambrosie spreder sig fra haven ud i naturen via agerjord, affaldspladser og andre områder med forstyrret vegetation, fx byggegrunde, industrigrunde, parkeringspladser, havnepladser og banegårde samt langs vejkanter.
   
 • Med et varmere klima vil bynke‐ambrosie kunne producere mange frø og dermed udgøre en trussel mod danske allergikere og den danske natur.
   
 • Planten er medtaget i Skov & Naturstyrelsens handlingsplan for invasive arter, hvor du også kan rapportere, hvis du har set en bynke-ambrosie.
   

Ny lovgivning

I efteråret 2010 vedtog EU-kommissionen et tillæg til direktiv 2002/32/EC om, at foder med indhold af uformalet korn og frø maksimalt må indeholde 50mg frø af bynke-ambrosie per kg foderblanding. Direktivet træder i kraft 1/1 2012.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin