Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Voksesteder og udseende

Hvis du har skimmelvækst indenfor i boligen, kan man nogle gange se det som skjolder eller misfarvninger. Eller du kan måske lugte det. Det lugter af mug, jordslået eller sommerhusagtigt. Det er dog ikke alle arter af skimmelsvampe, der lugter.

Det kan være en god ide, at få andre til at lugte, om der kan være skimmel i din bolig. Når du selv går i det hver dag, kan du vænne dig til lugten, som hænger i både tøj og møbler. Det er heller ikke alle mennesker, der kan lugte skimmelsvampe.

Hvor vokser skimmelsvampe indenfor?

Indendørs kan de forskellige skimmelsvampe vokse på fugtige materialer, som for eksempel:

  • gipsplader
  • tapet
  • tekstiler
  • malerier, billeder, opslagstavler
  • møbler

Her giver de skjolder og misfarvninger i mange nuancer (sort, hvid, grå og rød).
Skimmelsvampe kan vokse i fugtige rum, fx:

  • i kælderen
  • på badeværelset
  • i køkkenet 

Skimmelsvampe er ikke altid synlige. De kan vokse i skjul, fx under tapetet, på loftet eller i bygningskonstruktionen.

Potteplanter, brænde, frugt og julegran

Skimmelsvampe kan leve i jorden på potteplanter og i frugtskålen. Du kan også få det ind i boligen sammen med julegran og brænde.

Følsomme mennesker kan få symptomer af skimmel fra disse kilder, men mange oplever først problemer, når der er mere skimmelvækst i boligen fx i forbindelse med vandskader.

Du kan overveje at opbevare dit brænde uden for og udskifte dit naturlige juletræ med et af plast.

Sumpskildpadder

Børn med allergi over for skimmelsvampe kan reagere på den skimmelsvampevækst, som kan forekomme i sumpskildpaddens akvarium.

Vi ved ikke, om børn kan udvikle allergi over for skimmelsvampe, hvis de har sumpskildpadder som kæledyr.

Sporer fra skimmelsvampe kommer ind udefra i sæsonen

Når der er skimmelsvampesporer i luften udendørs, vil sporerne komme ind i boligen udefra, fx når du lufter ud. Du tager også sporerne med ind på sko, tøj, i håret og i pelsen på dyr.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin