Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pollenfri altan

Bare fordi du ikke har en hel have, kan du også sagtens skabe din egen lille grønne pollenfri zone.

 • Er der sol eller skygge eller meget vind, det har betydning for hvilke planter der kan gro i potterne
 • Vælg forskellige slags planter fra listen og se, hvad der gør sig bedst på din altan. Det er surt at købe en hel bunke sommerfugleblomster, hvis de ikke kan trives i miljøet på din altan
 • På en altan er du altid tæt på, undgå planter med stærkt duftende blomster

Planter uden allergifremkaldende pollen

 • Avnbøgehæk (Carpinus betulus)
 • Azalea
 • Bøgehæk (Fagus)
 • Clematis
 • Egehæk (Quercus)
 • Fjerbregne illustration
 • Frugttræer som æble og pære
 • Fyr (Pinus)
 • Ginkgo biloba
 • Gran (Picea eller Abies)
 • Heste-kastanie (Aesculus hippocastantantum)
 • Lind (Tilia)
 • Lærk (Larix)
 • Løn (Acer)
 • Magnolia
 • Mahonia
 • Prunus (fx blomme, mirabel,
 • fuglekirsebær, slåen, hæg, rosenmandel)
 • Ribs (Ribes)
 • Rododendron
 • Roser
 • Rubus (fx hindbær og brombær)
 • Røn (Sorbus)
 • Sommerfugleblomst (Buddleja)
 • Syren (Syringa) - de svagtduftende eller
 • duftløse arter
 • Tulipantræ (Liriodendron)
 • Vildæble (Malus sylvestris)

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fokus på
Høfebermedicin