Web Content Display Web Content Display

Netværk for sundhedsplejersker

Der arbejder med astma og allergi i kommunerne

Astma og allergi er sygdomme, som rammer mange børn og tallet er stigende uden man helt ved hvorfor. Astma-Allergi Danmark har derfor fokus på, hvordan familierne kan informeres og hjælpes bedst i hverdagen, og vi har fokus på sundhedsplejerskerne som ressourcepersoner på astma/allergi området.


Netværk for Sundhedsplejersker er åbent for alle sundhedsplejersker, der arbejder med astma og allergi.  Vi afholder årligt eftermiddagsmøder i Øst- og Vestdanmark, med emner der relaterer til sundhedsplejerskernes daglige arbejde.


Vil du inviteres med til disse arrangementer, så skal du blot sende en mail til bh@astma-allergi.dk.


Oprindelig fik vi i 2015 bevilliget penge til at oprette "Netværk for sundhedsplejersker, der arbejder med astma og allergi i kommunerne" fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og med sponsorstøtte fra Nutramigen har vi kunnet fortsætte netværket.

 

Web Content Display Web Content Display

Kemilex

Tjek dine plejeprodukter for unødvendig kemi.

Web Content Display Web Content Display