Web Content Display Web Content Display

simple image

Web Content Display Web Content Display

Jagten på Allergien

Undervisningsmateriale til grundskolens 5.-9. klasse om hudallergi.

Hudallergi er et stærkt stigende fænomen, der fx viser sig som eksem. Ny forskning viser, at hudallergi rammer flere og flere børn. Astma-Allergi Danmark har derfor udviklet et undervisningsmateriale, Jagten på Allergien, som gør eleverne klogere på hudallergi.

Om undervisningsmaterialet

Jagten på Allergien giver eleverne den viden og forståelse, som er nødvendig for at kunne træffe begrundede valg som forbruger – og dermed minimere risikoen for at blive ramt af hudallergi.

Via gamification, avatars og mulighed for, at eleven selv planlægger sin vej gennem undervisningsmaterialet, opnås ejerskab og et solidt grundlag for øget handlekompetence.

Materialet understøtter arbejdet med alle fire kompetenceområder:

  • Undersøgelse
  • Modellering
  • Perspektivering
  • Kommunikation

Det lægger desuden op til, at eleverne arbejder problemorienteret med opgaverne.

Jagten på Allergien er opbygget, så det fuldt ud opfylder de krav, der er til et fællesfagligt fokusområde – og kan derfor bruges til den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Find eksempler på opgivelser til et fællesfagligt fokusområde i materialet.

Kontakt os

Hvis du ønsker at bruge Jagten på allergien i din undervisning eller har yderligere spørgsmål så kontakt os på mail info@astma-allergi.dk eller på telefon 43 43 59 11.

Læs mere:

 

Rådgivning når det passer dig

Bliv medlem og få adgang til online rådgivning

Web Content Display Web Content Display

Kontakt os

Ring 43 43 59 11 eller send en mail til info@astma-allergi.dk hvis du vil have adgang til undervisningsmaterialet eller har spørgsmål til det.

Web Content Display Web Content Display

Se vores andre undervisningsmaterialer


Vores portefølje af undervisningsmateriale består i dag af syv forløb, der knytter sig til forskellige fag, fokusområder og klassetrin.

Du kan se en oversigt over vores samlede undervisningsmateriale her.

Web Content Display Web Content Display