Web Content Display Web Content Display

Fyr og gran

Allergi over for pollen fra fyr og gran

Fyr og gran er vindbestøvede og danner store mængder af pollen. Deres pollen kan give høfebersymptomer, men det er sjældent sammenlignet med fx pollen fra birk og græs.

Mennesker, som udvikler allergi over for pollen fra fyrre- og grantræer, bor ofte tæt på fyr eller granskove, hvor der er store mængder af pollen i den luft de indånder. Store pollenmængder kan også genere følsomme luftveje ligesom støv eller tobaksrøg kan gøre.

De forskellige arter af fyr og gran afløser hinanden, og derfor strækker pollensæsonen sig fra midt i maj og frem til juli. Pollen fra fyr og gran er udstyret med to luftsække, som dels forøger deres svæveevne, dels gør dem mere synlige i miljøet. Du vil i pollensæsonen tydelig kunne se de gule pollen i vandpytter under fyrretræerne.

Web Content Display Web Content Display

Fokus på
Høfebermedicin