Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Tabletter

Antihistamin

Antihistamintabletter bruges til behandling af høfebersymptomer i øjne og næse. Der findes en lang række forskellige antihistamintabletter og virkningstiden for de forskellige produkter af antihistamintabletter er forskellig.

Har du kun kort brug for antihistamins virkning, findes der præparater, der kun virker i nogle timer.

Hvis du bruger antihistamin-tabletter dagligt over en længere periode, vil det være mest hensigtsmæssigt at vælge et præparat, der virker en hel dag.

Det vil ofte være nødvendigt i samråd med lægen at prøve sig frem for at finde det præparat, der virker bedst på dig.

Nogle antihistamintabletter findes i håndkøb. Du bør dog alligevel tale med din læge om, hvornår og hvordan du bedst kan behandle din høfeber. Der kan nemlig være andre årsager til dine symptomer.

Lægen kan give dig råd om, hvad du selv kan gøre for at undgå det, du ikke tåler eller hjælpe dig, hvis du får symptomer på trods af, at du følger en aftalt behandling.

Antihistamin til at indtage findes som kapsler, tabletter, mikstur og som smeltetabletter.

Bivirkninger

En kendt bivirkning er den sløvende effekt, der dog heldigvis overvejende findes blandt de ældste præparater på markedet.

Binyrebarkhormon

I nogle tilfælde er tabletbehandling og lokalbehandling med steroid eller antihistaminer i næse eller øjne ikke nok til, at du kan leve en tålelig hverdag.

Lægen kan vælge at tilbyde dig binyrebarkhormoner - altså steroid - enten som en kort kur med dagligt tabletbehandling eller i form af en enkelt indsprøjtning, der afgiver virkestofferne langsomt og virker i to til fire uger.

Bivirkninger

Ved kortvarig og sjælden behandling med steroid ses sjældent alvorlige bivirkninger.

Ved systemisk behandling med binyrebarkhormon i længere tid, skal man være opmærksom på, at der kan forekomme alvorlige bivirkninger. Tal med din læge, hvis du er i tvivl, om du er i risiko for bivirkninger.
Det er vigtigt at vide, at der ved lokalbehandling, hvor stoffet optages af slimhinden lokalt, fx næsespray med steroid eller inhalationssteroid ved astma, ikke ses alvorlige bivirkninger under normale omstændigheder.

Leukotrien-antagonist

Personer med astma, der bruger Singulair tabletter, kan også opleve at Singulair giver symptomatisk lindring af sæsonbetinget høfeber.

Bivirkninger

Giver sjældent bivirkninger men de hyppigste er mavesmerter og hovedpine.

Immunterapi - allergivaccination

Flere medicinalfirmaer arbejder med at udvikle en allergivaccine som smeltetablet under tungen. Den første tablet, der er udviklet mod allergi over for græspollen, kom på markedet i januar 2007.

På nuværende tidspunkt kan tabletten ikke sidestilles med injektionsbehandling for græsallergi, men skal mere betragtes som symptomlindrende behandling.

Tabletten skal tages én gang dagligt, og man bør indlede behandlingen senest 16 uger før den forventede start på græspollensæsonen. Herefter skal man fortsætte med at tage tabletterne hver dag hele året i minimum tre år. På nuværende tidspunkt er det uvist, præcis hvor længe man skal behandle for at få en langtidseffekt, så behandlingen kommer til at fungere som vaccine.

Hvis behandlingen opstartes de 16 uger før sæsonen, kan man forvente en effekt på symptomerne allerede i den første sæson. Oplever man ingen effekt, bør behandlingen drøftes med lægen.

Der er påvist god effekt på immunsystemet efter daglig behandling i mindst to år, som tyder på, at tabletterne kan give effekt på længere sigt, også efter man er holdt op med at tage dem. Men forskerne har endnu ikke dokumentation for, at det også forholder sig sådan.

Første tablet i behandlingen skal altid indtages hos en læge med erfaring i allergiske sygdomme.

Bivirkninger

Bivirkningerne ved tabletbehandlingen er hyppige, men milde. Lokale gener i mundhulen, herunder kløe, forekommer hyppigst.

Meld en bivirkning

Har du bivirkninger, som ikke er beskrevet i indlægssedlen på din medicin, kan du melde dem på to måder:

Web Content Display Web Content Display

Fokus på
Høfebermedicin