Web Content Display Web Content Display

Pollenkalender og statistik

De seks grafer på Pollenkalenderen viser gennemsnitsværdier for sæsonen for el, hassel, elm, birk, græs og bynke i perioden 1985-2009. De er baseret på gennemsnit af både døgntal og sæsonstart og -slutning i perioden. Der er altså mange tal og gennemsnit, der ligger bag Pollenkalenderen.

Endvidere er der anvendt et såkaldt rullende gennemsnit over fem døgn, hvilket giver nogle pæne og glatte kurver. Men det betyder bl.a., at de meget høje værdier - som vi kan opleve på enkelte dage i fx birkepollensæsonen - ikke kan aflæses direkte på pollenkalenderen. Variationen fra år til år og fra dag til dag kan dog være ret betragtelig. Den gennemsnitlige variation inden for en normal sæson er angivet ved tykkelsen af kurven.

Web Content Display Web Content Display

Pollental-app

Brug vores Pollental-app til at holde øje med Dagens Pollental og varsling for både pollen og svampesporer.

Du kan downloade appen i App Store

Du kan downloade appen i Google Play

Web Content Display Web Content Display

Fokus på
Høfebermedicin