Web Content Display Web Content Display

CO2 øger pollenproduktion

Luftens indhold af CO2 er allerede øget med 29 % siden før industrialiseringen. Forskerne mener, at en dobling af luftens indhold af CO2 er realistisk i år 2100.

Allerede nu ser man i storbyer en fordobling af luftens indhold af CO2. Derfor kan storbyer betragtes som små mikro-scenarier for den globale opvarmning.


Mange græsser og urter forventes at reagere med øget vækst og flere blomsterstande og dermed mere pollen fx græsserne 'engrottehale' og almindelig 'hundegræs'. Enkelte studier viser, at en dobling i luftens indhold af CO2 øger pollenproduktionen for bynke-ambrosie med 61 procent.

For træerne er effekten af øget CO2 mere kompleks. Ifølge modelberegninger på eg, bøg og birk er effekten ved øget CO2 mindre, jo højere temperaturen er. Årsagen er øget respiration i forhold til fotosyntesen. Der er også en konkurrence mellem raklerne og blade om ressourcerne.

Vi ser dog allerede en øget intensitet af pollensæsonen hos træer. Dels er den totale mængde pollen på en sæson steget markant, men antallet af dage med høje pollental er også øget. 

Web Content Display Web Content Display

Fokus på
Høfebermedicin