27.06.2017

Vis ved pollen varsling
ØST VEST
Græs Moderat Moderat
 
Vis ved pollen tal
ØST VEST
Græs 27 46
 
Vis ved svampespore niveau
ØST
Alternaria Lav
Cladosporium Lav