09.11.2018

Vis ved pollen varsling
ØST VEST
El Moderat Lav
Hassel Lav Moderat
Birk Høj Høj
Bynke Moderat -
 
Vis ved pollen tal
ØST VEST
El 40 5
Hassel 2 8
Birk 200 216
Bynke 0 -
 
Vis ved svampespore niveau
ØST
Alternaria Høj
Cladosporium Moderat