21.09.2018

Vis ved pollen varsling
ØST VEST
Græs - -
Bynke - -
 
Vis ved pollen tal
ØST VEST
Græs 1 -
Bynke - -
 
Vis ved svampespore niveau
ØST
Alternaria Moderat
Cladosporium Moderat