22.05.2017

Vis ved pollen varsling
ØST VEST
Birk Lav Lav
Græs - -
Bynke - -
 
Vis ved pollen tal
ØST VEST
Birk 3 4
 
Vis ved svampespore niveau
ØST
Alternaria -
Cladosporium -