18.08.2017

Vis ved pollen varsling
ØST VEST
Græs Lav Lav
Bynke Lav Lav
 
Vis ved pollen tal
ØST VEST
Græs 2 4
Bynke 3 -
 
Vis ved svampespore niveau
ØST
Alternaria Moderat
Cladosporium Moderat